REKSTRARYFIRLIT 2018: ÁFRAM JÁKVÆÐ AFKOMA AF STARFSEMI RÚV

Á árinu 2018 var hagnaður af starfsemi RÚV 2,8 m.kr. fyrir skatta og er það fjórða árið í röð sem afkoma RÚV af reglulegri starfsemi er jákvæð. Samið var um sölu á byggingarrétti á lóð við Efstaleiti í október 2015 og á árinu 2018 bárust síðustu greiðslur vegna sölunnar. Ábata af sölu byggingarréttarins ráðstafaði Ríkisútvarpið til niðurgreiðslu skulda.

 

Félagið greiðir ekki skatta af hagnaðinum vegna uppsafnaðs taps frá fyrri tíð. Eiginfjárhlutfall félagsins hefur batnað umtalsvert á síðustu árum en það er nú 28,5 % en var 6,2% í lok ársins 2015.

 

Breytingar í starfsemi og stefnu RÚV á síðustu fimm árum hafa skilað sér í umtalsverðri hagræðingu og jafnvægi er komið á í rekstri félagsins. Markmiðið var að hagræða í ytri umgjörð og rekstri en verja dagskrá eins og kostur er og er stór hluti Útvarpshússins nú leigður út.

Hagnaður/tap, regluleg starfsemi: 2010 - 2018

Þróun eiginfjárhlutfalls: 2012 - 2018

FRAMTÍÐARHORFUR OG EFNAHAGUR

Þrátt fyrir jákvæða rekstrarafkomu síðustu fjögur ár, þarf að gæta aðhalds til að tryggja áframhaldandi hallalausan rekstur.

 

Gert er ráð fyrir að fyrirkomulag rekstrar RÚV verði með svipuðum hætti á árinu 2019 samanborið við fyrri ár. Nokkur óvissa ríkir um kjarasamninga sem geta haft áhrif á rekstur félagsins. Möguleikar félagsins til tekjuöflunar eru takmarkaðir og hefur m.a. öflun auglýsingatekna verið takmarkaðir umtalsvert með lagasetningum. Auglýsingamarkaðurinn hefur verið að dragast saman og óvissa ríkir um frekari þróun. Frekari þrengingar myndu hafa áhrif á möguleika félagsins til að sinna lögbundinni þjónustu.

 

Núverandi þjónustusamningur við mennta- og menningarmálaráðuneytið gildir til 31.desember 2019 en þá tekur við nýr samningur en hann hvílir á lögum um Ríkisútvarpið og fjármálaáætlun ríkissjóðs. RÚV er fjármagnað með útvarpsgjaldi og auglýsingatekjum skv. ákvörðun Alþingis en á undanförnum árum hefur svigrúm til auglýsingasölu verið takmarkað með lagasetningu.

 

Vaxtaberandi skuldir RÚV hafa lækkað mikið vegna sölu á byggingarrétti á árinu 2015. Skuldir RÚV hafa um árabil verið háar, m.a. vegna uppgjörs á eldri lífeyrisskuldbindingum. Með sölu á byggingarrétti hefur tekist að lækka vaxtaberandi skuldir umtalsvert en síðustu greiðslur vegna sölunnar bárust í ársbyrjun 2018 og var ráðstafað til niðurgreiðslu skulda. Allt frá stofnun RÚV ohf hefur RÚV átt í vandræðum með að þjónusta skuldabréf við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem er tilkomið vegna eldri lífeyrisskuldbinding, en á árinu 2018 tókst að semja um skilmálabreytingu á skuldabréfinu, lánstími skuldabréfsins var lengdur og samið um ný vaxtakjör. Þrátt fyrir þessar aðgerðir býr félagið enn við háa skuldsetningu vegna skulda frá fyrri tíð og skuldir eru þungur baggi á starfseminni.

 

Trygg og fyrirsjáanleg opinber fjármögnun er grunnforsenda þess að almannafjölmiðill geti rækt lýðræðis-, menningar- og samfélagshlutverk sitt af kostgæfni. Fjölmargar áskoranir blasa við, ekki síst auknar kröfur um nýjar miðlunarleiðir og þjónustu sem breytt fjölmiðlalandslag á heimsvísu krefst.

 

Hér má sækja ársreikning RÚV ohf fyrir árið 2018

AUGLÝSINGAR OG KOSTUN Á RÚV

Tekjur RÚV á rekstarárinu 2018 af sölu auglýsinga og kostana nam 2.036 m.kr.

 

Eftirtaldir dagskrárliðir voru kostaðir á árinu:

Bikarkeppni í handbolta, Bikarkeppni í körfubolta, Bikarkeppni í blaki, EM í frjálsum íþróttum, HM í knattspyrnu, EM í sundi, Eurovision og Söngvakeppnin og tengd dagkrá, Hestaíþróttir, HM í frjálsum íþróttum, EM í handbolta, HM félagsliða, HM og heimsbikarmót í skíðaíþróttum, Íslandsmótið í fimleikum, Íslandsmótið í keilu, Íslandsmótið í golfi og golfmótaröðin, Landsleikir í fótbolta, Landsleikir í handbolta, Landsleikir í körfubolta, Meistaradagar í íþróttum, Menningarnótt, Mótorsport, Ófærð, Reykjavíkurleikarnir, Reykjavíkurmaraþon, Skólahreysti  og Vetrarólympíuleikar.

 

Eftirtaldir dagskrárliðir voru rofnir með auglýsingahléum á árinu:

Alla leið, Eurovision, Eddan, Gettu betur, Gríman, Íþróttamaður ársins, Menningarnótt, Meistaradagar, Klassíkin okkar, Reykjavíkurleikarnir, Skólahreysti, Söngvakeppnin, Tónlistarverðlaunin, Útsvar og Vetrarólympíuleikar.

 

Auglýsingasölu RÚV hefur um árabil verið ætlað að standa undir hluta af almannaþjónustu RÚV. Samkvæmt greiningu Hagstofu Íslands þá er hlutdeild RÚV í heildartekjum af auglýsingum á Íslandi um 16% á móti 84% sem renna til einkarekinna fjölmiðla. Þá kemur fram að sé horft til heildartekna fjölmiðla, að teknu tilliti til áskrifta, auglýsinga og útvarpsgjalds, þá var RÚV með 22% af heildartekjum fjölmiðla á árinu 2017 og hefur hlutdeildin minnkað jafnt og þétt á síðustu 20 árum.