Mikill meirihluti þjóðar nýtir sér þjónustu RÚV

70%

nota ljósvakamiðla RÚV daglega

88%

nota ljósvakamiðla RÚV í hverri viku

116

meðalnotkun á miðlum RÚV á dag í mínútum

70908

virkir daglegir notendur RÚV.is

Rafrænar ljósvakamælingar Gallup, 2016; Google analytics

Sterk staða RÚV í áhorfi og hlustun

59% hlutdeild í sjónvarpsáhorfi landsmanna

ruv.is meðal mest sóttu vefja landsins

50% hlutdeild í útvarpshlustun landsmanna

Rafrænar ljósvaka og netmiðlamælingar Gallup, 2016

Þær hlutdeildarupplýsingar sem koma fram í meðfylgjandi gögnum sýna hlutdeild meðal þeirra stöðva sem mældar eru í rafrænum ljósvakamælingum Gallup en ekki annarra ljósvakamiðla.

„Fjölmiðlun stendur á skapandi tímamótum þar sem menning, upplýsing og tækni renna saman í eitt. Þó íslendingar hafi nú meira aðgengi að fjölmiðlum og erlendu afþreyingarefni en nokkru sinni fyrr hefur mikilvægi öflugrar almannaþjónstu sjaldan verið meira. Ríkisútvarpið er í eigu íslensks almennings og ber fyrst og fremst ábyrgð gagnvart eigendum sínum, fólkinu í landinu. Við segjum íslenskar sögur úr okkar nærumhverfi, dýpkum umræðuna og setjum umheiminn í samhengi. Í því felst styrkur RÚV, sérstaða og sóknarfæri“

Spila ávarp

Jákvæðara viðhorf til RÚV ohf. en nokkru sinni fyrr
Yfirburðatraust og – mikilvægi

Hversu jákvæður eða neikvæður ert þú gagnvart Ríkisútvarpinu

Hversu mikið eða lítið traust berð þú til eftirfarandi aðila?

- þeir sem sögðu „frekar/mjög mikið“ -

Hvaða miðill er mikilvægastur fyrir þjóðina?

Viðhorfskönnun Gallup, maí 2016; MMR könnun um traust almennings til helstu sjónvarps-, prent og netfréttamiðla, 2016

Jákvæð rekstrarafkoma og hagnaður vegna sölu á byggingarrétti

  • Áframhaldandi hallalaus rekstur
  • Breytingar síðustu ár hafa skilað umtalsveðri hagræðingu og jafnvægi er komið á í rekstri
  • Hagnaður fyrir skatta er 1.630 m.kr. en eftir skatta 1.429 m.kr
  • Þar af er einskiptis söluhagnaður vegna sölu á byggingarrétti 1.535 m.kr
  • Eiginfjárhlutfall félagsins batnar umtalsvert og fer úr 6,2% í 23,8%

Nánar um rekstur og afkomu

Efnahagur og framtíðarhorfur

  • Sala byggingarréttar á lóðinni við Efstaleiti leiðir til mestu skuldalækkunar í sögu félagsins
  • Nýr þjónustusamningur til árins 2010 tryggir meiri festu í fjármálum
  • Enn ríkir óvissa um framtíðarhorfur vegna mikillar skuldsetningar félagsins frá gamalli tíð

Nánar um rekstur og afkomu

Nýjar áherslur innleiddar

Fangar_2

Innlend dagskrárgerð
og menning

KrakkaRÚV

Stóraukin þjónusta
við börn

RÚVAK flytur

Starfsemi á
landsbyggðinni aukin

íþróttir

Aukin áhersla
á nýmiðlun

Merkir áfangar

26_DR sales


Samningur gerður við DR sales
um sölu á íslensku efni um allan heim

36_Prix Europa_2


Ófærð fær metáhorf og valin besta
þáttaröð í Evrópu á Prix Europa

_MG_1221

Gestastofa RÚV opnuð á 50 ára
afmæli sjónvarps á Íslandi

Jafnréttisráð

RÚV hlýtur viðurkenningu Jafnréttisráðs
fyrir metnaðarfullt átak í jafnréttismálum

Ný vinnubrögð

samtal-arsskyrsla-icon

Samtalið opnað

ruv-arsskyrsla-icon

 Stefnumiðuð áætlanagerð
og öflugra upplýsingaflæði

jafnretti-kk-kvk-arsskyrsla-icon

Jafnrétti
sett á oddinn

green-hendi-jurt-arsskyrsla-icon

Góður vinnustaður
verður betri

Unnið að nýrri stefnu RÚV

Víðtæk stefnumótunarvinna hófst sumarið 2016 með umfangsmikilli greiningarvinnu og samtali við alla helstu hagsmunaðila í umhverfi RÚV. Vinnan hefur tekið mið af lykilbreytingum í ytra umhverfi, straumum og stefnum í gildismati, viðhorfi og hegðun neytenda, þróun fjölmiðlamarkaðar og stöðu almannaþjónustumiðla í alþjóðlegu samhengi.

 

Opnuð var gátt á vef RÚV í september 2016 undir yfirskriftinni „Vertu með í að móta framtíðina“, þar sem 1.450 landsmenn tóku þátt. Lögð var netkönnun fyrir alla starfsmenn RÚV og haldnar vinnustofur þar sem greindir voru styrkleikar og veikleikar í starfsumhverfinu og helstu áhersluatriði til framtíðar. Viðtöl voru tekin við stjórnarmenn RÚV ohf, stjórnendur og lykilstarfsmenn hjá félaginu og efnt var til samtals við breiðan hóp annarra hagaðila sem starfa í umhverfi RÚV. Var afstaða þeirra til RÚV og tiltekinna þátta í starfseminni greind með rafrænni könnun, viðtölum og hópfundum með fulltrúum frjálsra félagasamtaka, stjórnendum mennta- og menningarstofnana, einkarekinna fjölmiðla og annarra hagsmunahópa þar sem snertifletir þessara aðila við stefnu RÚV voru dregnir upp.

 

Ný stefna félagsins verður kynnt á alþjóðlegu málþingi um almannafjölmiðlun þann 18. maí 2017 í Útvarpshúsinu og innleiðing hennar hefst strax í kjölfarið.