Athugið þessi frétt er meira en 1 ára gömul.

Aukin áhætta vegna skulda heimila

Mynd með færslu
 Mynd: Haukur Holm - RÚV
Fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands telur að staða hagkerfisins sé góð, en kerfisáhætta hafi þó vaxið vegna aukinna skulda heimila samhliða hækkandi húsnæðisverði.

Í yfirlýsingu nefndarinnar segir að enn sé óvissa vegna faraldursins. Staða stóru bankanna sé hins vegar góð, eiginfjár- og lausafjárstaða þeirra sé góð og aðgangur þeirra að fjármögnun sé greiður.

Minnst er sérstaklega á hækkun hlutabréfa- og fasteignaverðs og að kerfisáhætta fari vaxandi, einkum vegna hækkandi skulda heimila.

Yfirlýsing fjármálastöðugleikanefndar í heild sinni:

Staða fjármálastöðugleika er góð þegar á heildina er litið, þó að óvissa vegna faraldursins sé enn nokkur. Viðnámsþróttur stóru bankanna þriggja er mikill. Eiginfjár- og lausafjárstaða þeirra er vel yfir lögbundnum mörkum og þeir hafa greiðan aðgang að fjármögnun.

Kröftugur efnahagsbati hefur á síðustu mánuðum stutt við heimili og fyrirtæki. Hlutabréfa- og fasteignaverð hefur hækkað verulega undanfarin misseri. Kerfisáhætta vex áfram, sérstaklega vegna skuldavaxtar heimila samhliða hækkandi íbúðaverði. Aðhald peninga- og þjóðhagsvarúðarstefnu hefur verið hert nokkuð á síðustu mánuðum.

Nefndin ákvað í ársfjórðungslegu endurmati á sveiflujöfnunaraukanum að halda gildi aukans óbreyttu. Ákvörðun nefndarinnar frá september um að hækka aukann úr 0% í 2% mun taka gildi í lok september árið 2022. Nefndin skoðar hvert hlutlaust gildi sveiflujöfnunaraukans verði til framtíðar.

Nefndin lagði í nóvember endanlegt mat á skilabærni kerfislega mikilvægra viðskiptabanka. Þá hefur nefndin nú einnig samþykkt MREL-stefnu, þar sem m.a. er tilgreint hvernig MREL-krafa lánastofnana er ákvörðuð. MREL-krafa felur í sér að eigið fé og tilteknar skuldir fjármálafyrirtækis nægi til að tryggja að það geti mætt ófyrirséðu tapi og að hægt verði að endurfjármagna það án opinbers fjárstuðnings, ef það telst vera á fallandi fæti.

Nefndin ítrekar að hugað verði að rekstraröryggi greiðslukerfa og minnir rekstraraðila á mikilvægi þess að tryggja rekstrarsamfellu. Brýnt er að áfram verði unnið að innleiðingu á óháðri innlendri smágreiðslulausn án tengingar við alþjóðlega kortainnviði.

Fjármálastöðugleikanefnd mun áfram beita þeim stýritækjum sem hún hefur yfir að ráða til að varðveita fjármálastöðugleika hér á landi.

Magnús Geir Eyjólfsson