RÚV okkar allra
Hér upplýsum við um starfsemina, bjóðum upp á samtal og svörum spurningum þínum

Stjórn RÚV skorar á Alþingi

Mynd með færslu
 Mynd:
Verði Útvarpsgjaldið lækkað blasir við stórfelld breyting á hlutverki, þjónustu og starfsemi RÚV með stórtækari niðurskurðaraðgerðum en sést hafi hingað til segir í áskorun stjórnar RÚV, sem skipuð er fulltrúum allra stjórnmálaflokka á Alþingi.

Umræður um rekstur RÚV og fjármögnum hafa verið áberandi um skeið og í liðinni viku kynntu stjórnvöld þær fyrirætlanir að lækka útvarpsgjaldið frá 1. janúar næstkomandi. Gjaldið er nú 19.400 krónur en ætti að lækka niður í 17.800 og aftur í 16.400 frá 1. janúar 2016. Á móti kæmi að RÚV fengi útvarpsgjaldið þá að fullu í stað þess að ríkið tæki skattinn til sín og setti RÚV á fjárlög eins og verið hefur undanfarin ár, þrátt fyrir ákvæði útvarpslaga. 

Í yfirlýsingu stjórnarinnar segir að sé það vilji Alþingis að breyta hlutverki RÚV sé eðlilegt að fram fari umræða og útvarpslögum breytt. 

Yfirlýsing stjórnarinnar í heild sinni:

 

Stjórn Ríkisútvarpsins, 1. desember 2014:

 

Áskorun stjórnar Ríkisútvarpsins til Alþingis

 

Alþingi Íslendinga

 

Á undanförnum árum hafa framlög til Ríkisútvarpsins ítrekað verið skorin niður, mikið hefur verið hagrætt í starfseminni og dregið úr þjónustu. Síðastliðið vor létu stjórn RÚV og nýir stjórnendur félagsins gera sjálfstæða úttekt á fjármálum félagsins. Niðurstaðan var sú að félagið er yfirskuldsett og er stærstur hluti skuldanna gamlar lífeyrissjóðsskuldbindingar. Þá blasir við að tekjur duga ekki fyrir þeirri þjónustu sem félagið veitir og grundvallast á útvarpslögum.

 

Í útvarpslögum eru skyldur lagðar á herðar Ríkisútvarpsins og þær nánar útlistaðar í þjónustusamningi milli Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Ríkisútvarpsins. Til að standa undir þjónustunni er í útvarpslögum gert ráð fyrir því að Ríkisútvarpið fái útvarpsgjald sem landsmenn og lögaðilar greiða nú. Útvarpsgjaldið er 19.400 kr á árinu 2014 en ríkið hefur á undanförnum árum tekið hluta útvarpsgjaldsins og nýtt í algerlega ótengd verkefni.

 

Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ítrekað að samræmi verði að vera milli þeirrar þjónustu sem félaginu ber að veita og þeirra tekna sem félagið fær til að standa undir þjónustunni. Stjórn RÚV hefur óskað eftir því að Ríkisútvarpið fái útvarpsgjaldið óskert eins og það er á árinu 2014. Sú upphæð dugar til að standa undir starfseminni til framtíðar. Samhliða hafa stjórn RÚV og nýir stjórnendur unnið að eignasölu sem vonast er til að leysi uppsafnaðan skuldavanda félagsins.

 

Útvarpsgjaldið á Íslandi er með því lægsta sem þekkist meðal nágrannaþjóða þrátt fyrir að þær séu allar mun fjölmennari. Framlag hvers Íslendings til Ríkisútvarpsins er t.d. mun lægra en þegnar Bretlands og Noregs (BBC, NRK) greiða til sinna ríkisstöðva og sambærilegt því sem þegnar Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands (DR, YLE og SVT/SR) greiða til sinna ríkisstöðva.

 

Nú stendur til að útvarpsgjaldið lækki um áramótin úr 19.400 kr niður í 17.800 kr og svo að útvarpsgjaldið lækki aftur að ári niður í 16.400 kr. Gangi þessar fyrirætlanir eftir blasir við stórfelld breyting á hlutverki, þjónustu og starfsemi Ríkisútvarpsins með stórtækari niðurskurðaraðgerðum en áður hafa sést hjá félaginu. Augljóst má vera að sú þjónusta sem Ríkisútvarpið veitir tæki  stakkaskiptum við þessa breytingu með samdrætti á öllum sviðum. Þá er ljóst að áætlanir um úrbætur á tilteknum þáttum í starfseminni eru óframkvæmanlegar en nýir stjórnendur og stjórn hafa hug á að efla þjónustu við landsbyggðina, bjarga efni í Gullkistu Ríkisútvarpsins og gera aðgengilegt þjóðinni, efla framboð á vönduðu barnaefni á íslensku, leggja aukna áherslu á innlenda framleiðslu og bæta dreifikerfið um land allt.

 

Ef það er vilji Alþingis að gjörbreyta hlutverki Ríkisútvarpsins og skyldum, þá er eðlilegt að fram fari umræða og þá með tilheyrandi breytingum á útvarpslögum áður en tekin er ákvörðun um að lækka útvarpsgjald. 

 

Ríkisútvarpið er ein mikilvægasta menningar- og lýðræðisstofnun þjóðarinnar. Stjórn Ríkisútvarpsins beinir þeirri eindregnu áskorun til Alþingis að það standi vörð um Ríkisútvarpið með því að falla frá fyrirhugaðri lækkun á útvarpsgjaldi.

 

Stjórn RÚV,

Ingvi  Hrafn Óskarsson, formaður.                       Ásthildur Sturludóttir,

Björg Eva Erlendsdóttir,                                        Guðlaugur G. Sverrisson,

Guðrún Nordal,                                                     Friðrik Rafnsson,

Magnús Stefánsson,                                             Margrét Frímannsdóttir,

Valgeir Vilhjálmsson,                                            Úlfhildur Rögnvaldsdóttir.