Athugið þessi frétt er meira en 2 ára gömul.

Kynferðisleg áreitni óalgeng í ráðuneytum

18.05.2019 - 07:30
Stjórnarráð Íslands við Lækjargötu.
Stjórnarráð Íslands Mynd: Þórgunnur Oddsdóttir
Skýrsla um #metoo-hreyfinguna og Stjórnarráð Íslands sem vinnustað var kynnt ríkisstjórn í gærmorgun. Þar kemur meðal annars fram að kynferðisleg áreitni er ekki mjög algeng innan ráðuneyta hér á landi.

Þrátt fyrir að kynferðislegt ofbeldi sé ekki algengt innan ráðuneyta eru þolendur hikandi við að leggja fram formlegar kvartanir og þegar það er gert eru þeir oft ekki sáttir við meðferð málanna.

Skýrslan var unnin af stýrihópi um endurbætur er varða kynferðislegt ofbeldi og lagðar voru fram sex tillögur um aðgerðir í málaflokknum: 

  1. Skipað verði óháð fagráð, sem hafi það hlutverk að taka við, meta og fara með tilkynningar og ábendingar sem því berast um einelti, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni eða ofbeldi.

  2. Endurskoðun á stefnu og áætlun Stjórnarráðsins gegn einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemi verði fram haldið og skerpt verði á verkferlum í tilfellum þar sem undirstofnanir leita ráða um málsmeðferð.

  3. Stjórnarráðsdagurinn 2019 verði helgaður #metoo.

  4. Gert verði átak í að efla fræðslu og umræðu til að byggja upp vinnustaðamenningu þar sem kynferðisleg og kynbundin áreitni og ofbeldi fær ekki að líðast. Jafnréttisstofu verði falið að taka saman yfirlit yfir fræðsluefni sem þegar er til og að útbúa fræðslupakka til þriggja ára sem ráðuneytin geta nýtt sér. Þá verði Jafnréttisstofu falið að gera tillögu um bætta fræðslu fyrir nýliða innan Stjórnarráðsins.

  5. Kannaður verði fýsileiki þess að útbúa Jafnréttisskref fyrir starfsemi vinnustaða, sambærileg Grænu skrefunum um vistvænan rekstur.

  6. Ráðuneytin tryggi að jafnréttisfulltrúar hafi forsendur, burði og svigrúm til að sinna þeim mikilvægu verkefnum sem á borði þeirra eru.

Stýrihópurinn kynnti sér niðurstöður kannanna sem gerðar hafa verið innan Stjórnarráðsins er varða kynferðislega og kynbundna áreitni. Um 90 til 100 prósent starfsmanna eru meðvitaðir um áætlun vinnustaða sinna um viðbrögð við einelti og kynferðislegri áreitni en lítill munur er milli einstakra ráðuneyta.

Bréf var útbúið af hópnum sem forsætisráðherra sendi til allra ráðuneyta í apríl í fyrra um að grípa skyldi til viðeigandi ráðstafana til að bregðast við #metoo-bylgjunni bæði út á við og gagnvart ráðuneytum og undirstofnunum. Í kjölfarið hafi verið gripið til margvíslegra aðgerða en ráðuneytin fóru ólíkar leiðir í þeim efnum.