Athugið þessi frétt er meira en 8 mánaða gömul.

Lagabreyting styttir umsagnartíma friðlýsingaráforma

Skaftafell National Park, Svartifoss
Svartifoss í Skaftafelli Mynd: Arian Zwegers - Wikimedia
Alþingi samþykkti í vikunni breytingu á náttúruverndarlögum sem heimilar umhverfisráðherra að setja reglugerð um kortlagningu óbyggðra víðerna. Slíkri kortlagningu er ætlað að vera til upplýsingar fyrir stjórnvöld við stefnumótun um verndun landslags og aðra landnotkun.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, mælti fyrir frumvarpinu í nóvember síðastliðnum. Með lagabreytingunni á kynningar- og umsagnartími áforma um friðlýsingu og friðlýsingarskilmála að styttast og friðlýsingarferlið verða skilvirkara.

Þegar liggja fyrir drög að greiningu víðerna á hálendinu og nú þykir rétt að kortleggja einnig víðerni og óbyggð annars staðar á landinu. Slíkt yfirlit er talið auðvelda alla vinnu við ýmsar stjórnskipulegar ákvarðanir sveitarstjórna.

Undanþáguheimild frá ákvæðum frið­lýs­­­inga verður einnig færð frá ráðherra til Umhverfisstofnunar ásamt heimild til að veita undanþágu við banni við akstri utan vega.

Þannig verði tryggt að unnt verði að endurskoða slíka ákvörðun á stjórnsýslustigi líkt og gert er ráð fyrir í Árósasamningnum sem gekk í gildi 2001.

Í samningnum segir meðal annars að rétt­ur sér­hvers manns sé að lifa í heil­brigðu um­hverfi og um leið beri hon­um skylda til að vernda um­hverfið.