Athugið þessi frétt er meira en 4 mánaða gömul.

Fólk sem bíður eftir félagshúsnæði gæti kært úthlutun

Mynd með færslu
 Mynd: Birgir Þór Harðarson
Fólk á biðlista sveitarfélags eftir húsnæði getur átt rétt á að kæra ákvörðun um úthlutun. Þetta kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis á máli fatlaðrar konu sem hafði kært ákvörðun úrskurðarnefndar velferðarmála um að vísa frá kæru hennar um að annar en hún fékk úthlutað sértæku húsnæðisúrræði í Reykjavík. Í álitinu er lagt til að borgin meti hvort endurskoða þurfi verklag í þessum málaflokki.

 

Í áliti umboðsmanns Alþingis segir að niðurstaða úrskurðarnefndar velferðarmála um að vísa frá kæru konunnar á ákvörðun Reykjavíkurborgar um úthlutun húsnæðis hafi ekki verið í samræmi við lög.

Í álitinu kemur fram að Reykjavíkurborg hafði samþykkt umsókn konunnar um sértækt húsnæðisúrræði á vegum borgarinnar. Hún hafði verið á biðlista ásamt 43 öðrum um nokkurra ára skeið og hafði verið tilnefnd, ásamt öðrum sem voru á biðlistanum, í tiltekið húsnæði. Þegar annar fékk húsnæðið, kærði konan þá ákvörðun til úrskurðarnefndarinnar sem vísaði kærunni frá þar sem hún væri enn á biðlista og því lægi ekki fyrir endanleg stjórnvaldsákvörðun í málinu.

Í áliti umboðsmanns er bent á á að úthlutun um sértækt húsnæðisúrræði sé stjórnvaldsákvörðun og því reyndi á hvort konan hefði átt aðild að slíku máli og gæti þar með kært það til úrskurðarnefndarinnar. Með vísan til réttaröryggis og þess að hagsmunir umsækjenda um sértækt húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk nytu sérstakrar viðurkenningar og verndar í lögum hefðu umsækjendur um slík úrræði verulega hagsmuni af því að teljast aðilar máls.

Þeir hagsmunir væru meðal annars fólgnir í því að umsækjendur gætu fengið upplýsingar um hvaða sjónarmið hefðu verið höfð til hliðsjónar við úthlutun og þá einnig um samanburð á þeim og öðrum umsækjendum. Hagsmunir umsækjenda gætu einnig falist í tækifærum þeirra til að koma athugasemdum sínum á framfæri við meðferð málsins og kæra ákvörðun til annars stjórnvalds.

Með hliðsjón af málavöxtum og þeim hagsmunum sem voru í húfi í málinu taldi umboðsmaður að konan hefði átt aðild að stjórnsýslumálinu og því gæti hún kært málið til úrskurðarnefndar velferðarmála. Frávísun nefndarinnar á kærunni hefði því ekki verið í samræmi við lög.

Umboðsmaður Alþingis beindi því til úrskurðarnefndarinnar að hún tæki málið til meðferðar að nýju, kæmi fram beiðni um það, og leysti þá úr málinu í samræmi við álitið.  Reykjavíkurborg var einnig sent afrit af álitinu til upplýsinga með það í huga að metið yrði hvort tilefni væri til að taka almennt verklag í þessum efnum til skoðunar. 

 

annalth's picture
Anna Lilja Þórisdóttir