Athugið þessi frétt er meira en 1 ára gömul.

Ætla að auka stuðning við kvikmyndagerð

Mynd með færslu
 Mynd: Bragi Valgeirsson - RÚV

Ætla að auka stuðning við kvikmyndagerð

06.10.2020 - 22:00

Höfundar

Efla á stuðningskerfi kvikmyndagerðar, styðja við sjálfsprottin verkefni í kvikmyndamenningu, undirbúa streymisveitu og auka framboð á námi í kvikmyndagerð. Þetta eru meðal aðgerða sem ráðist verður í til að efla kvikmyndagerð á Íslandi. Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra kynnti á Edduverðlaununum í kvöld nýja kvikmyndastefnu til ársins 2030 undir yfirskriftinni listgrein á tímamótum.

Markmiðið með stefnunni er að skjóta fjölbreyttari stoðum undir atvinnulífið með áherslu á greinar sem byggjast hugviti, sköpun og sjálfbærni. 
 
Í tilkynningu frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu segir að markmiðið með stefnunni sé í fyrsta lagi að skapa auðuga kvikmyndamenningu sem styrkir sjálfsmynd þjóðarinnar og eflir íslenska tungu. Í öðru lagi að bjóða fjölbreyttari og metnaðarfyllri kvikmyndamenntun, í þriðja lagi að styrkja samkeppnisstöðu greinarinnar og í fjórða lagi að Ísland verði alþjóðlegt vörumerki á sviði kvikmyndagerðar.
 
Til að vinna að þessu markmiði eru tíu aðgerðir tilgreindar í stefnunni.
 
1. Ráðist verður í aðgerðir til að efla stuðningskerfi kvikmyndagerðar og auka með því framleiðslu og þróun fjölbreyttari kvikmyndaverka en fram til þessa. Fjárframlag til kvikmyndasjóðs verður hækkað og nýr fjárfestingarsjóður sjónvarpsefnis verður settur á laggirnar. 

2. Öflugra og samstilltara stuðningskerfi á að styðja við vöxt greinarinnar. Kvikmyndamiðstöð Íslands á að gegna veigameira hlutverki og kvikmyndaráð starfa á breiðari grunni með þátttöku fleiri fagfélaga og hagaðila. Kvikmyndasafni Íslands verður gert kleift að sinna betur lögbundnu hlutverki sínu; varðveislu, fræðslu og sýningarhaldi. Áhersla verður á aukið samráð stjórnvalda og atvinnulífs um framkvæmd stefnunnar.

3. Aðgengi almennings að upplýsingum um öll íslensk kvikmyndagerð verður bætt. Kvikmyndavefurinn verður efldur og búið í haginn fyrir þróun íslenskrar streymisveitu.

4. Stutt verður við sjálfsprottin verkefni á sviði kvikmyndamenningar með samstarfssamningum og styrkjum, til dæmis við rekstur menningarlegra kvikmyndahúsa og alþjóðlegra kvikmyndahátíða.

5. Framboð á námi í kvikmyndagerð verður aukið og boðið upp á kennslu í mynd- og miðlalæsi á öllum skólastigum. Kvikmyndanám á háskólastigi verður sett á laggirnar og framboð á áföngum í kvikmyndagerð aukið í framhaldsskólum.

6. Samkeppnisstaða íslenskrar kvikmyndagerðar verður tryggð með áframhaldandi þróun á öflugu endurgreiðslukerfi og skattaívilnunum. Varðveita á kosti núverandi kerfis en jafnframt þróa það til að standast alþjóðlega samkeppni.

7. Stuðlað verður að þróun kvikmyndaklasa og þannig ýtt undir innri vöxt greinarinnar með fjölbreyttu samstarfi fyrirtækja og virðisauka í öðrum atvinnugreinum.

8. Þróaðir verða hagvísar og upplýsingavefur fyrir kvikmyndagreinar sem varpar ljósi á tölfræði og hagvísa kvikmyndagerðar á hverjum tíma. Tilgangurinn er að auka skilning á hagrænum áhrifum og arðsemi kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi og auðvelda ákvarðanatöku.

9. Ráðist verður í aðgerðir til að bæta starfsumhverfi kvikmyndagerðarfólks og meðal annars gera greinina fjölskylduvænni. Launasjóði kvikmyndahöfunda verði komið á laggirnar þar sem leikstjórar og handritshöfundar geta sótt um starfslaun, líkt og tíðkast í öðrum listgreinum.

10. Alþjóðlegt samstarf, bæði kynning á íslenskri kvikmyndagerð sem sjálfbærri kvikmyndagerð og enn markvissari kynning á Íslandi sem heils árs tökustað verður eflt. Kynningar- og ferðastyrkir vegna þátttöku í viðurkenndum hátíðum erlendis fá meira vægi og efldir þeir innviðir sem styrkja samkeppnishæfni Íslands sem sjálfbæran tökustað með framúrskarandi þjónustu við kvikmyndaframleiðendur allt árið um kring.

Hægt er að lesa nánar um kvikmyndastefnuna á vef ráðuneytisins.