Senda inn spurningu

Hér getur þú sent inn fyrirspurn undir liðnum "Spurt og svarað" á vefnum ruv.is.

Reynt verður að svara þeim spurningum sem inn koma eftir bestu getu.