Færslur: Fjárlög

Ungt fólk og fjárlögin
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, mætti í Núllið og talaði um nýju fjárlögin og þá sérstaklega þá þætti sem skipta máli fyrir ungt fólk. Hér verður stiklað á stóru um efni viðtalsins.
14.09.2018 - 15:41
Tillögur um barna-og vaxtabætur felldar
Þingmenn stjórnarandstöðu sóttu hart að forsætisráðherra á Alþingi í morgun og segja ekkert til fyrirstöðu að ráðherra styðji tillögu minnihlutans um hækkun barnabóta og vaxtabóta. Atkvæðagreiðslur fara fram á Alþingi í dag um bandorm, fjárlög og fjáraukalög.
29.12.2017 - 12:44
Minnihlutinn sækir að forsætisráðherra
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, spurði Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra við upphaf þingfundar hvort hún myndi hvetja stjórnarliða til að greiða atkvæði í dag eftir sannfæringu sinni.
29.12.2017 - 11:06
Óundirbúnar fyrirspurnir og fjárlög
Þingfundur á Alþingi í dag hefst á óundirbúnum fyrirspurnum þingmanna til ráðherra.
29.12.2017 - 10:13
Framlög til heilbrigðisstofnana aukin
Framlög til heilbrigðisstofnana um land allt verða aukin tæpan einn og hálfan milljarð króna á næsta ári, eða um 6,8 prósent frá fyrra ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá velferðarráðuneytinu.
21.12.2017 - 13:52
Mælir fyrir fjárlagafrumvarpinu í dag
Fundur hefst á Alþingi klukkan hálfellefu. Þá mælir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fyrir fjárlagafrumvarpi næsta árs og í framhaldinu fara fram umræður um hana með þátttöku allra þingflokka.
15.12.2017 - 10:14
Segir Landspítala fá minna en ekkert
Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala, segir það orðum aukið að þrettán milljarðar króna renni aukalega inn í heilbrigðisþjónustuna, samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs. Hann segir að viðbótin fari fyrst og fremst í að mæta verðlagsþróun og launahækkunum. „Það sem rennur til Landspítala er hins vegar minna en ekkert þegar öll kurl eru til grafar komin, sem er alvarlegt.“
23.09.2017 - 11:10
Ekki tekið á grotnandi innviðum skólanna
Engan veginn er tekið á því í fjárlagafrumvarpinu að innviðir framhaldsskóla eru að grotna, segir formaður Félags framhaldsskólakennara. Formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum spyr hvenær ef ekki í miðju góðæri sé besti tíminn til að treysta rekstur skólanna.
14.09.2017 - 14:08
Mynd með færslu
Fyrsta umræða um fjárlagafrumvarpið
Fjármálaráðherra segir meginverkefni ríkisstjórnarinnar að varðveita góðan árangur í efnahagsmálum og stuðla að jafnvægi í ríkisrekstri. Þingmaður Vinstri grænna segir stjórnvöld með fjárlagafrumvarpinu viðhalda fátækt aldraðra og öryrkja.
14.09.2017 - 12:24
Ekki nóg til heilsugæslu og sjúkrahúsa
Lítil auking er á framlögum til sérhæfðar sjúkrahúsþjónustu í fjárlögum næsta árs, að mati Henný Hinz, deildarstjóra hagdeildar Alþýðusambands Íslands. Aftur á móti er auking á framlögum til sérfræðilækna. Rætt var við Henný á Morgunvaktinni á Rás 1 í morgun.
14.09.2017 - 09:40
88,7 milljónir í að efla sendiráðið í Peking
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu, sem kynnt var í gær, er gert ráð fyrir að fjárheimild til utanríkisþjónustunnar verði aukin um 88,7 milljónir til að efla sendiráð Íslands í Peking, höfuðborg Kína.
13.09.2017 - 17:01
17,5 milljónir í öryggismál Stjórnarráðsins
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu, sem dreift var í gær, gerir forsætisráðuneytið ráð fyrir að verja 17,5 milljónum til að styrkja öryggismál í Stjórnarráðinu. Þetta er gert í samræmi við tillögur frá embætti ríkislögreglustjóra. Þá vill ráðuneytið verja 30 milljónum til að mæta útgjöldum vegna framkvæmda við heimreið og heimasvæði á Bessastöðum.
13.09.2017 - 14:46
39 milljón í sjúkrahús og 81 til framhaldskóla
Fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Samfylkingarinnar segir að raunverulegt viðbótarframlag til framhaldsskólana á árinu nemi samtals 81 milljón króna í fjárlagafrumvarpinu og til allra sjúkrahúsa landsins fari samtals 39 milljónir króna viðbótarframlag. Þá lækki vaxtabætur um nærri þriðjung og tekuskerðing barnabóta miðist við 250 þúsund króna mánaðartekjur sem sé lægra en lágmarkslaun.
13.09.2017 - 12:26
270 milljónir í aukna atvinnuþátttöku
Lagt er til í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar að tæpum 270 milljónum króna verði varið í að styðja við atvinnuþátttöku þeirra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði.
12.09.2017 - 23:09
Tekjulægra fólk muni meira um 20 þúsund krónur
„Það munar auðvitað mjög miklu fyrir einstakling sem er ekki með nema 280 þúsund krónur á mánuði að fá 20 þúsund krónur í viðbót,“ sagði Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra í Kastljósi í kvöld aðspurður um hækkun á lífeyri til fólks sem býr eitt upp í 300 þúsund krónur. „Það er enginn sem telur að það séu einhverjir smápeningar ef menn eru ekki með meira heldur en þetta, þannig að við verðum að horfa á þetta í því samhengi. Sem betur fer er stærstur hluti með stærri fjárhæðir."
12.09.2017 - 21:08
Logi: Þeir sem minna mega sín sitja eftir
Þeir sem minna mega sín sitja eftir í fjárlagafrumvarpinu, segir formaður Samfylkingarinnar. Nýta hefði átt tækifærið í meiri uppbyggingu, segir formaður Framsóknar. Fjárlagafrumvarpið er nýkomið úr prentun og því hefur stjórnarandstöðunni eins og öðrum ekki gefist tími til að rýna djúpt í það. 
12.09.2017 - 19:17
Afgangurinn í takt við fjármálaáætlun
Markmið í fjárlagafrumvarpi um 44 milljarða króna afgang á rekstri ríkissjóðs á næsta ári er í samræmi við fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem samþykkt var í júní. Samkvæmt henni á að reka ríkissjóð með afgangi sem nemur minnst 1,5 prósentum af vergri landsframleiðslu á næsta ári. Það er um 40 milljarðar króna miðað við fjárhagslegar forsendur frumvarpsins. Þetta er gert til að vega á móti þenslu.
12.09.2017 - 12:17
Veruleg aukning vegna útlendingamála
Fjárheimildir til útlendingamála rúmlega tvöfaldast milli ára samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs sem birt var í morgun. Þær hækka úr 1,8 milljörðum í 3,7 milljarða. Við gerð síðustu fjárlaga var gengið út frá því að útgjöld vegna útlendingamála myndu lækka um fjórðung eftir mikla aukningu árið 2016. Nú er gert ráð fyrir 1,6 milljörðum króna aukalega vegna fjölgunar flóttamanna.
12.09.2017 - 12:09
Viðtal
Afgangur nýttur til að greiða skuldir
Fjármálaráðherra segir merkilegast í fjárlagafrumvarpinu sem hann kynnti í morgun að í því er afgangur sem nýttur verður til að greiða niður skuldir og í þágu velferðarmála. Virðisaukaskattur verður ekki hækkaður á ferðaþjónustuna fyrr en 1. janúar 2019. Sex krónur af hverjum tíu úr ríkissjóði fara í heilbrigðismál og greiðslur til örorku- og ellilífeyrisþega.
12.09.2017 - 11:57
Útgjöld til varnarmála hækka um fimmtung
Útgjöld ríkisins vegna öryggis- og varnarmála hækka um 22 prósent milli ára samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs. Gangi frumvarpið eftir verða útgjöldin helmingi hærri á næsta ári en þau voru árið 2016. Útgjöld til rannsókna og vísindastarfs dragast saman.
12.09.2017 - 11:45
Áhersla lögð á að halda jafnvægi í hagkerfinu
Fjármálaráðherra segir fjögur hagstjórnarmarkmið í fjárlagafrumvarpinu; aðhald í ríkisrekstri á meðan þensla er mikil, að varðveita kaupmátt launa með sátt á vinnumarkaði, að stuðla að stöðugleika í gengismálum og að tryggja og efla opinbera þjónustu og innviði. Gert sé ráð fyrir að heildarafkoma ríkissjóðs skili um 44 milljarða króna afgangi.
12.09.2017 - 09:35
Hrun í tekjum erlendis frá
Útlit er fyrir að Landhelgisgæslan hafi engar tekjur af erlendum verkefnum á næsta ári og væri það í fyrsta sinn frá árinu 2009 sem slíkt gerist. Erlendar tekjur hafa mest staðið undir 30 prósentum af fjármunum Landhelgisgæslunnar á stöku ári.
28.12.2016 - 08:59
Þingið samþykkir aftur að selja hús safnsins
Alþingi samþykkti fyrir jól heimild í fjárlögum til að selja húsnæði Þjóðskjalasafns. Hugmyndir um slíka sölu falla í grýttan jarðveg hjá skjalavörðum sem óttast afleiðingarnar. Þetta er annað árið í röð sem Alþingi samþykkir breytingartillögu við fjárlagafrumvarp sem heimilar að húsnæði Þjóðskjalasafns verði selt. Eins og reyndar Tollhúsið við Tryggvagötu í Reykjavík og nokkrar húseignir og jarðir til viðbótar.
28.12.2016 - 07:31
Lækkun á fjárveitingu fyrir mistök
Fjárveiting til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða var lækkuð í fjárlögum næsta árs, vegna mistaka. Tillaga þess efnis hafði komið fram en var fyrir mistök ekki dregin til baka. Lækkunin verður leiðrétt í fjáraukalögum.
26.12.2016 - 13:57
Langtum minna á sjó en áður
Varðskip Landhelgisgæslunnar hafa verið fleiri daga á sjó á Íslandsmiðum í ár en nokkurt ár frá 2010. Útgerðin er samt aðeins rétt rúmlega helmingur þess sem hún var síðasta heila árið fyrir hrun. Mjög hefur dregið úr skipaútgerð Landhelgisgæslunnar síðustu ár vegna bágrar fjárhagsstöðu.
25.12.2016 - 16:55