Ísland verður að leyfa gengistryggð lán

22.05.2013 - 13:18
Mynd með færslu
 Mynd:
Ísland hefur gerst brotlegt við EES samninginn með því að leggja algert bann við veitingu gengistryggðra lána í íslenskum krónum. Þetta er niðurstaða rökstudds álits Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) frá því í dag.

Það er álit ESA að bann við gengistryggingu lána kunni að letja íslenskar fjármálastofnanir í að fjármagna lán sín í öðrum gjaldmiðlum en íslenskum krónum og þar af leiðandi hindra frjálst flæði fjármagns.

Í yfirlýsingu frá ESA segir að samningar með gengistryggingarákvæði kunni að hafa í för með sér áhættu fyrir neytendur. Neytendur fái, að jafnaði, allar sínar tekjur í íslenskum krónum og séu því ekki í stakk búnir til að bregðast við gengissveiflum. Að sama skapi búi neytendur oft ekki yfir nauðsynlegri þekkingu til meta þá áhættu sem felist í gengistryggðum lánasamningum.

ESA lítur svo á að það kunni að vera lögmætt að takmarka veitingu svo áhættusamra lána til neytenda. Engu að síður er ESA þeirrar skoðunar að algert bann við veitingu slíkra lána til einstaklinga og fyrirtækja gangi lengra en nauðsynlegt sé til að standa vörð um hag neytenda.

Í þessu samhengi telur ESA að Ísland geti náð fram neytendaverndarmarkmiðum með öðrum og vægari úrræðum. Ísland gæti til dæmis, að mati ESA, gert þá kröfu til fjármálastofnana að þær upplýsi neytendur með skýrum hætti um þá áhættu sem geti falist í gengistryggingu áður en samningur með gengistryggingarákvæði sé undirritaður eða veiti neytendum rétt til þess að hætta við gerðan samning innan ákveðinna tímamarka.

Önnur sjónarmið eigi við um fyrirtæki. Ólíkt neytendum eigi lögaðilar að hafa nauðsynlega burði til þess að meta þá áhættu sem fylgt geti því að taka gengistryggð lán.

Rökstudda álitið telst lokaaðvörun til Íslands. Í yfirlýsingu ESA segir að Ísland fái nú tækifæri til að gera viðeigandi ráðstafanir til að bregðast við álitinu, annars geti ESA ákveðið að fara með málið fyrir EFTA-dómstólinn.

Síðast:
Þessi þáttur er í hlaðvarpi