Lífeyrisaldur og iðgjöld hækka

15.07.2013 - 12:21
Mynd með færslu
Greiða verður hærra iðgjald í lífeyrissjóði starfsmanna í einkageiranum og opinberir starfsmenn fara seinna á eftirlaun gangi eftir hugmyndir nefndar sem vinnur að samræmingu lífeyrisréttinda. Lífeyrisaldur mun síðan breytast með hækkandi lífaldri.

Formaður Landssamtaka lífeyrissjóða fagnar því að lífeyriskerfi opinbera og einkageirans verði samræmd. 

Fulltrúar vinnumarkaðarins, ríkis og sveitarfélaga hafa reynt að ná samkomulagi um hvernig sé hægt að samræma lífeyriskjör opinberra starfsmanna og þeirra sem eru á almennum vinnumarkaði. Nefndin er sögð sammála um framtíðarsýn í þessum efnum.
Þær breytingar sem lagt er upp með eru samkvæmt upplýsingum fréttastofu meðal annars að hækka iðgjaldið í almenna kerfinu og hækka lífeyrisaldur í opinbera kerfinu. Iðgjaldið yrði þá í báðum kerfum 15,5%. Þá yrði horfið frá svokölluðu stigakerfi yfir í aldurstengt kerfi í opinbera kerfinu. Lífeyrisaldur yrði þá almennt 67 ár bæði í opinbera- og einkageiranum. Eftir því sem lífaldurinn hækkar myndi lífeyrisaldurinn breytast með. Þá hefur einnig komið til tals að jafna launakjör í einka- og opinbera geiranum en hingað til hafa laun opinberra starfsmanna verið lægri og það sett í samhengi við betri lífeyrisréttindi.  

Samkomulag nánast í höfn

Vonast er til að nefndin sem hefur haft þetta verkefni á sinni könnu geti skilað af sér niðurstöðum fyrir haustið eða áður en samningalota hefst vegna nýrra kjarasamninga. 

Landssamtök lífeyrissjóða hafa ekki komið beint að þessari vinnu. Gunnar Baldvinsson, formaður samtakanna, segir þó ánægjulegt að samkomulag sé í sjónmáli. „Við fögnum því að nefndin sé að ljúka störfum og að samkomulag um endurskoðun á lífeyriskerfinu þá nánast í höfn. Lífeyrissjoðirnir hafa ekki haft beina aðkomu að starfi nefndarinnar en sjóðirnir hafa alltaf notið þess að eiga sterka bakhjarla  í aðilum kjarasamninga. Með þessu samkomulagi er stefnt að samræmingu lífeyrisréttinda og framtíðarlausn á vanda lífeyrissjóðaopinberra starfsmanna. Þannig að við teljum að þetta samkomulag muni gera gott lífeyriskerfi enn betra,“ segir hann.